Hos SiteControl har vi stor erfaring med byggeledelse og håndtering af koordineringen mellem de forskellige faggrupper på byggepladsen, så dit byggeprojekt gennemføres inden for de aftalte rammer herunder tid, økonomi og ikke mindst kvalitet.

Kvalitet, tid og økonomi
På en byggeplads er der mange involverede faggrupper og opgaver, som skal løses. Der opstår dagligt udfordringer, som skal løses og håndteres af en byggeleder. Dette sker via synlighed på byggepladsen og via byggemøder, formandsmøder, fagmøder, koordineringsmøder og byggepladsmøder.

Hovedtidsplanen bliver løbende gennemgået på ugentlige tidsplansmøder, hvor de aktuelle involverede parter deltager. Her bliver fremdriftsplaner og planlægning af arbejdsprocesser
løbende gennemgået. Dermed sikres dit byggeproces den korrekte fremdrift, kvalitet og budgethåndtering.

SiteControl er bygherrens repræsentant, som administrerer de indgåede kontrakter og varetager bygherrens interesser overfor rådgivere, entreprenører og andre aktører.

Økonomien håndteres løbende på økonomimøder, hvor der forhandles krav, indrapportering af stader, kontrol af dokumentation. Opstår der tvister, assisterer vi bygherren med claims management.

SiteControl sikrer desuden, at fagtilsynet behandler og fremlægger gennemarbejdede tilsynsplaner. Det følges løbende op, så den aftalte kvalitet for byggeriet overholdes.

Inddragelse af byggeleder i projekteringsfasen
Det betaler sig med tidlig inddragelse af byggeledere i projekteringsfasen. Byggelederne kan bistå med deres pragmatiske viden til arbejdsprocesser, bygbarhed og grænsefladekoordinering.

Det er vigtigt at udarbejde en grænseflade mellem fagentrepriser samt udarbejdelse af fagbeskrivelser og tilbudslister. Det er med til at sikre gode arbejdsprocesser og giver byggelederen et godt overblik over projektet.

Har du nogle spørgsmål, så kontakt os endelig på telefon +45 24 80 88 43 eller

SiteControl
Oehlenschlægersvej 58
5230 Odense M
+45 24 80 88 43

 

SOCIALE MEDIER