Tavlemøder på byggepladsen er uden tvivl en faktor som hæver trivslens og samarbejdet mellem byggeledelse og håndværker. Det er nemt at etablerer og hurtigt at implementere i projektet.

Tavlemøder kan bidrage positivt til:

  • Bedre kommunikation mellem byggeledelse og håndværkere
  • Bedre kommunikation sjakkene imellem
  • Højere informationsniveau omkring hvad der foregår på pladsen
  • Løsning af problemer før de bliver til konflikter
  • Løsning af problemer på tværs af faggrupper
  • Håndværkerne bliver langsomt mere villige til at bidrage med viden til løsning af opgaver uden for deres fagområde
  • Håndværkerne oplever, at de bliver taget alvorligt
  • Håndværkerne bringer ”dialogen” med ud på byggepladsen og løser problemerne der, hvor de opstod uden at ”indkalde” en byggeleder. Dette betyder en langt større smidighed i bygge-flowet.

Priser:
Opstartsmøde for byggeledelse og håndværker 5.000 kr. ekskl. moms inklusiv tavle.

Pr. tavlemøde 1.000 kr. ekskl. moms.

Har du nogle spørgsmål, så kontakt os endelig på telefon +45 70 60 55 61 eller

SiteControl
Oehlenschlægersvej 58
5230 Odense M
+45 70 60 55 61

 

SOCIALE MEDIER